Länkar

Alla länkar öppnar i ett nytt fönster.

Taltidningar på nätet:

Taltidningen VKL

Helsingborgs Taltidning

Iller – ungdomsmagasin

Infomix – Västerbotten

Jämtlands taltidning

Läns- och Riksnytt

På tal om Stockholm

Reportagetidningen Panorama

Rox Reportage

Skånes Taltidning

Sörmlands Taltidning

Ljudmagasinet

Taltidningen Västernorrland

Östgöta Taltidning

Handikapporganisationer:

Synskadades Riksförbund, SRF

Riksorganisationen Unga synskadade

SGF – Svenska Glaukomförbundet

Nyttiga sidor:

Myndigheten för tillgängliga medier – MTM

Hjälpmedelsinstitutet

Journalistförbundet

Vision

DIK

Statens ljud- och bildarkiv

Svenska DAISY-konsortiet

Språkvård:

TT-språket

Ordboken.nu

Svenska språknämnden