Adresslista taltidningar

Blekinge län

Karlskronas Taltidning
Kulturförvaltningen 371 83 Karlskrona
Tfn: 0455-30 35 55
E-post: katarina.moller@karlskrona.se
Hemsida: www.karlskrona.se

Taltidningen KommunNytt (Ronneby)
Ronneby Bibliotek
Kungsgatan 35
37237 Ronneby Kommun
tel 0457-617484
E-post: ann-christin.wigermo@ronneby.se
Hemsida: www.ronneby.se/taltidningen

Dalarnas län

Gotlands län

På tal om Gotland
Cramérgatan 5
621 81 VISBY
Tfn: 0498-29 90 53
E-post: linda.jansdotter@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se/patalomgotland

Gävleborgs län

Hallands län

Jämtlands län

Jämtlands Taltidning
Region Jämtland Härjedalen
Östersunds sjukhus, Hus 3 plan 4
831 83 Östersund

Tfn: 063-14 76 96, 070-213 76 96
E-post: lena.manneby@regionjh.se
Hemsida: www.regionjh.se/taltidning

Jönköpings län

Kalmar län

Kronobergs län

Norrbottens län

Taltidningen Insyn
Norrbottens läns landsting
971 89 LULEÅ
0920-28 43 60
0920-28 43 61
E-post: taltidningen@nll.se
Hemsida: www.norrbottenstaltidning.se

Region Skåne

Skånes Taltidning
Jörgen Ankersgatan 12
211 45 Malmö
Tfn: 040 – 611 10 20 (redaktion)
040 – 611 57 04 (kansli)
E-post: skanestaltidning@skane.se
Hemsida: www.skanestaltidning.se
Facebook: Skånes Taltidning
Twitter: @skanestal

Helsingborgs Taltidning
DHS Funktionshinderrörelsen i Helsingborg
Kurirgatan 1
254 53 Helsingborg
Tfn: 042 17 72 70
Hemsida: dhshelsingborg.se/

Stockholms län

Läns och Riksnytt
c/o SRF
Box 200 74
104 60 Stockholm
Tfn: 08-462 45 00
Fax: 08-462 45 30
E-post: johan.rosengren@srfstockholmgotland.se
Hemsida: www.lansochriksnytt.se

På tal om Stockholm
Sveavägen 100
113 50 Stockholm
Tfn: 08-615 66 60
E-post: patalomstockholm@irisimedia.se
Hemsida: www.irismedia.se
Facebook: På tal om Stockholm
Twitter: @talomStockholm

Botkyrka taltidning
Iris Media
Sveavägen 100
113 50 STOCKHOLM
Tfn: 070-292 00 51
E-post: erik.bjornfot@irismedia.se
Hemsida: www.irismedia.se

Ekerö taltidning
Ekerö kommun
Box 205
178 23 Ekerö
Tfn: 08-560 391 00
Fax: 08-560 358 38
E-post: kommunstyrelsen@ekero.se
Hemsida: www.ekero.se

Haninge taltidning
Vikingavägen 59
136 43 Handen
Tfn: 08-741 21 56
Mobil: 070-619 70 28
E-post: haningetaltidning@bredband.net

Huddinge taltidning
Huddinge kommun
141 85 Huddinge
Tfn: 08-53 53 00 00
E-post: susanne.lindholm@huddinge.se
Hemsida: www.huddinge.se

Nacka taltidning
Nacka kommun
Kommunikationsenheten
131 81 Nacka
Huvudman: Nacka kommun
Tfn: 08-718 80 00
E-post: eva.palm.dahlstrom@nacka.se
Hemsida: www.nacka.se
Redaktion: Eva Palm Dahlström, 070-4319146

På tal om Sollentuna,  Trumpeten  (Solna/Sundbyberg), Norrortsbandet Vallentuna m fl
Iris Media
Sveavägen 100
113 50 Stockholm
Tfn: 070-292 00 51
E-post: erik.bjornfot@irismedia.se
Hemsida: www.irismedia.se

Värmdö taltidning
Seniorcenter Diamanten
Kullsvedsvägen 2
139 32 Värmdö
Jennie Lundin
Tfn:08-570 470 39
Epost: jennie.lundin@varmdo.seinfo@rox-reportage.se

Uppsala län

Uppsala Taltidning & På tal om Tierp
Iris Media
Sveavägen 100
113 50 Stockholm
Tfn: 070-292 00 51
E-post: erik.bjornfot@irismedia.se
Hemsida: www.irismedia.se

Värmlands län

Taltidningen Värmlänningen
SRF Värmlands Län
Kungsgatan 44
Våning 1
681 31 Kristinehamn
Tfn: 0550 – 832 10
E-post: kansli@srfvarmland.se

Västerbottens län

Västernorrlands län

Spotlight Taltidningen Västernorrland
Region Västernorrland
871 85 Härnösand
Tfn: 0611 845 44
E-post: taltidningen@rvn.se
Hemsida: www.taltidningenvasternorrland.se

Inläsningstjänsten, Y-bladet
Taltidningen Västernorrland
Sjukhusgatan 5 C
891 89 Örnsköldsvik
Tfn: 0660-879 90, 070-191 68 74
E-post: marie.vestman@rvn.se

Västmanlands län

Västmanlands Taltidning
Region Västmanland
721 89 Västerås
E-post: taltidningen@regionvastmanland.se
Hemsida: www.vastmanlandstaltidning.se

Region Västra Götaland

Ljudmagasinet
Kultur i Väst, Regionens Hus
405 44 Göteborg
Huvudman: Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen.
Ges ut en gång i månaden på CD, daisy och via vår hemsida.
Prenumeration: 033-35 76 08
E-post: info@ljudmagasinet.net
Hemsida: www.ljudmagasinet.net

Rox Reportage
Dan Lindahl
Kölsträckningen 2
417 57 Göteborg
Producerar bl.a. På tal om Lidingö, På tal om Salem, Tyresö taltidning, Aktuellt i Politiken, Dagens Arena, Socialpolitik, SEKO-tidning, Fastighets, Expo, Scoop, Ottar m.fl. Därtill många föreningstidningar och myndighetsinformation.
Tfn: 031-96 02 61, 0707-36 70 17
E-post: dan@rox-reportage.se
Hemsida: www.rox-reportage.se

JICE
Eva Fridh, frilansjournalist
Producerar ljudreportage och texter. Fokusområden är personer med funktionsnedsättning, Afrika och studentfrågor.
E-post: jicefridh@gmail.com
Tfn: 0722-51 50 78

Örebro län

Östergötlands län

Östgöta Taltidning
Regionbibliotek Östergötland
581 85 LINKÖPING
Tfn: 010-103 93 20
E-post: ostgotataltidning@regionostergotland.se
Hemsida: www.ostgotataltidning.se

Rikstaltidningar

Optimal
Sandsborgsvägen 44
122 33 Enskede
Tfn: 08-39 92 89
Fax: 08-39 50 10
E-post: optimal@ungasynskadade.se
Hemsida: www.ungasynskadade.se/kommunikation/optimal

Reportagetidningen Panorama
Box 5113
121 17 Johanneshov
Tfn: 08-580 02 720
E-post: pren@mtm.se
Hemsida: www.mtm.se

Oboj
SRF
122 88 Enskede
Telefonsvarare: 08-39 93 40
E-post: oboj@srf.nu
Hemsida: www.srf.nu/oboj