Adresslista taltidningar

Följande region- och kommuntaltidningars redaktioner är medlemmar i TTF –Taltidningsproducenternas intresseförening. Det finns fler region- och kommuntaltidningar i landet – se mer på Hitta din region- och kommuntaltidning (mtm.se)

Blekinge län

Karlskronas Taltidning
Katarina Möller
Kultur- och fritidsförvaltningen
371 83 Karlskrona
Tfn: 0455-30 35 55
E-post: katarina.moller@karlskrona.se
Hemsida: www.karlskrona.se

Gotlands län

På tal om Gotland
Magnus Bergström (Linda Jansdotter tjl.)
Almedalsbiblioteket
621 57 Visby
Tfn: 0498-29 90 53
E-post: taltidningen@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se/patalomgotland

Jämtlands län

Jämtlands Taltidning
Lena Manneby
Region Jämtland Härjedalen
Östersunds sjukhus, hus 3 plan 2
831 83 Östersund
Tfn: 070-213 76 96
E-post: lena.manneby@regionjh.se
Hemsida: www.regionjh.se/taltidning

Norrbottens län

Taltidningen Insyn
Eva Marie Svensson
Region Norrbotten
Regionhuset
Robertsviksgatan 7
971 89 Luleå
Tfn: 0920-28 43 61
E-post: taltidningen@norrbotten.se
Hemsida: www.norrbottenstaltidning.se

Region Skåne

Skånes Taltidning
Mats Sundling, Dodo Parikas, Åsa Kjellman Erici
Jörgen Ankersgatan 12
211 45 Malmö
Tfn: 040 – 673 09 70
E-post: skanestaltidning@skane.se
Hemsida: www.skanestaltidning.se

Stockholms län

Haninge taltidning
Haninge kommun
Dan Lindahl
Rox Reportage AB
Tfn: 070-736 70 17
E-post: info@rox-reportage.se
Hemsida: www.haninge.se

Läns- och Riksnytt
Aziza Dhaouadi, Henrik Jansson, Annika Edwards
Gotlandsgatan 46
104 60 Stockholm
Tfn: 08-462 45 00
E-post: lansnytt@srfstockholmgotland.se
Hemsida: www.lansochriksnytt.se

Värmdö taltidning
Värmdö kommun
Magnus Wänttinen
Rox Reportage AB
Tfn: 070-736 70 17
E-post: info@rox-reportage.se
Hemsida: www.varmdo.se

Värmlands län

Taltidningen Värmlänningen
Dan Andersson, Ingela Eriksson, Bengt Wärme
SRF Värmlands Län
Kungsgatan 44, vån 1
681 31 Kristinehamn
Tfn: 0550 – 832 10
E-post: info.varmland@srf.nu
Hemsida: srf.nu/varmland

Västernorrlands län

Spotlight Taltidningen Västernorrland
Anette Strandqvist, Moa Höjer
Region Västernorrland
Kyrkogatan 3, vån. 4
852 31 Sundsvall
Tfn: 0611- 845 44
E-post: taltidningen@rvn.se
Hemsida: www.taltidningenvasternorrland.se

Y-bladet
Marie Westman
Region Västernorrland
Sjukhusgatan 5 C
891 89 Örnsköldsvik
Tfn: 0660-879 90
E-post: ybladet@rvn.se

Västmanlands län

Västmanlands Taltidning
Johan Lunner, Tommy Pihl
Region Västmanland
721 89 Västerås
Tfn: 021-481 82 70
E-post: taltidningen@regionvastmanland.se
Hemsida: www.vastmanlandstaltidning.se

Östergötlands län

Östgöta Taltidning
Lena Udd, Errol Tanriverdi
Region Östergötland
Biblioteksutveckling Östergötland
581 85 Linköping
Tfn: 010-103 93 20
E-post: ostgotataltidning@regionostergotland.se
Hemsida: www.ostgotataltidning.se

Rikstaltidningar m.m.

JICE
Eva Fridh, frilansjournalist
Producerar ljudreportage och texter. Fokusområden är personer med funktionsnedsättning, Afrika och studentfrågor.
Tfn: 0722-51 50 78
E-post: jicefridh@gmail.com

Rox Reportage AB
Dan Lindahl
Kölsträckningen 2
417 57 Göteborg
Tfn: 031-96 02 61
E-post: info@rox-reportage.se
Hemsida: www.rox-reportage.se

SRF Perspektiv
Monica Walldén
Synskadades Riksförbund
Sandborgsvägen 52
122 88 Enskede
Tfn: 08-39 90 12
E-post: perspektiv@srf.nu
Hemsida: www.srf.nu

Synpodden/Radio SRF
Monica Walldén, Johan Häglerud
Sandsborgsvägen 52
122 88 Enskede
Tfn: 08-39 92 40
E-post: radio@srf.nu
Hemsida: www.srf.nu