Om TTF

TTF-logoTaltidningsproducenternas Förening, TTF, organiserar anställda på läns- och kommuntaltidningar, liksom produktionsbolag runt om i landet. Medlemmarna är journalister, ljudtekniker, kanslister, inläsare och web-ansvariga och gör de flesta av landets taltidningar.

Läns- och kommuntaltidningarna är en viktig informationskälla för synskadade. Deras journalistik utgår från att läsaren är synskadad och gör därför information som är särskilt riktad till just synskadade. Det kan gälla visuella beskrivningar av företeelser och information som ofta är svår att hitta – inte minst för den ser dåligt. Det kan till exempel handla om ögonforskning och hjälpmedel. Eller hur man lagar mat om man inte ser – hur hittar du rätt burk och hur vet du när det är klart?

Mycket av all den information som översköljer seende skulle gå synskadade förbi, om inte taltidningarna beskrev och förklarade. Det gäller till exempel modets växlingar, som en synskadad ju inte kan följa genom att titta i skyltfönster. Det gäller nya produkter, som annonseras på affischtavlor och i butikshyllor. Det gäller förändringar i stadsmiljön, där hus rivs och nya byggs.

Läns- och kommuntaltidningarna informerar också om lokalsamhället och ger de synskadade möjlighet att delta i den lokala debatten.

Taltidningarna är ju inte synskadades enda informationskälla. En del använder internet med alla dess möjligheter. Fast långt ifrån alla – när man inte ser är det ofta för krångligt med dator eller smartphone. Det finns förstås radiosändningar och många av landets dagstidningar finns upplästa med syntetisk röst. Men de utgår i sin journalistik från att läsaren/lyssnaren är seende med seendes referensramar. Så även för den som läser andra media behövs taltidningen för att beskriva, förklara och sätta in företeelser i sitt sammanhang.

Många som inte ser har hellre en taltidning än en uppläst dagstidning. Taltidningarna har idag dubbelt så många prenumeranter som tal-dagstidningarna. Cirka 10 000 synskadade i Sverige får varje vecka en eller flera av ”våra” taltidningar som ökar delaktigheten och vidgar världen.

TTF vill också uppmuntra till att göra bra ljudreportage. Därför delas  priset för bästa taltidningsreportage, Guldkassetten, ut varje höst på rikstaltidningskonferensen. Där håller vi också utbildningar i till exempel journalistik och teknik som ska göra oss bättre på att göra taltidning.