Kontakta TTF

Styrelsen

Ordförande
Mats Sundling
ordforande@sverigestaltidningar.se
Vice ordförande och medlemsansvarig
Katarina Möller
styrelsen@sverigestaltidningar.se
Kassör
Errol Tanriverdi
kassor@sverigestaltidningar.se
Sekreterare
Dan Lindahl
styrelsen@sverigestaltidningar.se
Ledamot
Linda Jansdotter
styrelsen@sverigestaltidningar.se
Ersättare
Johan Rosengren, Anette Strandqvist, Joachim Kåhlman
Revisorer
Lena Udd
FRIRED, Frank & Ivarsson redovisning AB
Valberedning
Johan Lunner, Åsa Kjellman Erici, Lena Udd
Guldkassettkommittén
Birgitta Fredén
guld@sverigestaltidningar.se
Digital redaktör
Joachim Kåhlman
joachim@qlm.se
Webmaster
Martin Holmström
webmaster@sverigestaltidningar.se