Bättre plats för Taltidningen Västernorrland

Metropolhusets entré med glasdörrar och en glashall innanför.Taltidningen Västernorrlands redaktion flyttar i mitten av december 2014 till större, ljusare lokaler med separat ljudstudio i Folkhögskolan Ålstas nya lokaler i Metropolhuset i Sundsvall.

– De nya lokalerna ser vi som en förstärkning av taltidningen och möjlighet att utveckla verksamheten, som nu kommer att finnas i ett landstingssammanhang mot för tidigare då vi var hyresgäster i kommunens lokaler, säger Märta Molin, kulturchef vid landstinget Västernorrland dit taltidningen hör. Hon fortsätter:

– Vi hoppas att de nya lokalerna ska bjuda in till besök och möten och på sikt skapa en mer levande redaktion. Vi kommer också att vara beroende av ett samarbete med läsarna så att taltidningen kan utvecklas framåt.

Ny teknik kommer att installeras och om allt går enligt planerna kommer utgivningen av första numret av taltidningen i mitten av januari 2015.

Läs mera på: www.taltidningenvasternorrland.se och www.lvn.se

Text och bild: Anette Strandqvist