Skånes Taltidning nedläggningshotat

Skånes Taltidning passar inte in i Region Skånes nya kommunikationsstrategi.
Regionens informationsdirektör meddelande detta till redaktionen tisdagen den 13 mars och till den grupp som jobbar med regionens framtida information till personer med funktionshinder dagen efter.
Anledningen sägs vara att taltidningen vänder sig till en grupp och väljer sedan ut information speciellt anpassad för denna grupp.
Taltidningen särbehandlar på detta sätt de synskadade anser region Skåne.
Enligt den nya kommunikationsstrategin ska istället alla fritt kunna välja vilken information man vill ha bland det som regionens kommunikatörer valt ut som passande. D v s det ska finnas en sida på nätet med uppläsning, teckentolkning och lättläst.

SRF Skåne kommer att erbjudas ta över driften i ett år under en så kallad övergångsperiod med ekonomiskt stöd från Region Skåne. Vad som händer därefter är oklart i nuläget.