Lena Sahlsten får handla vin men inte mjölk med sin ledsagare.

På  www.lansochriksnytt.se finns Läns- och Riksnytt nr 2/10.
Lena Sahlsten i Saltsjöbaden berättar om att hon får köpa vin men inte mjölk med sin ledsagare. Vi möter henne i Saltsjöbadens centrum, där hon kan handla i varje butik med sin ledsagare, utom just i matbutiken.
Bengt Eriksson i Stockholm är en av landets snabbaste punktskriftsläsare. Han tycker många punktskriftsläsare är lata som inte satsar på att öka sitt lästempo.
Läns- och Riksnytt vänder sig till synskadade i Stockholms län. Den ges ut av SRF Stockholms och Gotlandslän på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Fotot av Lena Sahlsten är taget av Johan Rosengren.