Jönköpings Läns Taltidning åter på nätet

Bild: Jönköpings Läns TaltidningJönköpings Läns Taltidning var tidigt ute med att distribuera sin taltidning via nätet som ett komplement till den ordinarie DAISY-prenumerationen.
Efter en period av frånvaro så återkommer man nu. Hemsidan speglar största delen av innehållet på skivan och uppdateras löpande under veckan och senast två dagar innan skivan kommer i brevlådan. Man kan också söka material utgivet några månader tidigare och sökning på ämnen och geografiska områden är möjligt.
Dels ska prenumeranter och synskadade kunna tillgodogöra sig materialet, men också övriga besökare av hemsidan ska kunna få en bild av tidningens innehåll och syfte.

Den nya adressen är: http://www.jonkopingslanstaltidning.se/