Sörmlands Taltidning har bytt organisation (fast ändå inte)

Bild på redaktionsskylten hos Sörmlands TaltidningFrån och med den 1 januari tillhör Länsbibliotek Sörmland som producerar Sörmlands Taltidning och kommunala taltidningar för Eskilstuna, Strängnäs och Nyköpings kommun Landstinget Sörmlands förvaltning för Kultur och utbildning.

Sörmlands Taltidning har även tidigare haft landstinget som huvudman men har organisatoriskt tillhört Eskilstuna kommun som landstinget köpt tjänsten av.

Övergången innebär inga egentliga förändringar förutom att det är nya e-postadresser och telefonnummer att hålla reda på.

E-post: taltidning(a)dll.se

Telefon till redaktionen: 016 – 16 69 05 eller 16 69 07 samt till teknik och distribution 016 – 16 69 06.

Webbplatsen eskilstuna.se/taltidningar finns kvar fram till slutet på maj då en ny webbplats förhoppningsvis kan lanseras.