Sörmlands Taltidning utnyttjar sociala medier

Från och med den 27 januari finns Sörmlands Taltidning på både Facebook och Twitter. Detta är ett led i taltidningens strategi för att hitta nya läsare och för att sprida kunskap om taltidningen till en bredare allmänhet.

– Genom att finnas på sociala medier som Facebook och Twitter hoppas vi att fler ska upptäcka Sörmlands Taltidning som har en viktig uppgift att fylla för synskadade och andra läshandikappade i Sörmland. En taltidning ökar delaktigheten i samhället, bryter isolering och förbättrar därmed också hälsan, säger Magnus Tannergren som är en av två redaktörer på Sörmlands Taltidning.

Sörmlands Taltidning har funnits sedan 1964 och ges ut på Daisy och cd till synskadade och läshandikappade. Den innehåller beskrivande reportage, samhällsinformation och annan tilläggsinformation som gör livet för den som inte ser lättare att leva.

Har du ett konto på Facebook är det bara att söka efter Sörmlands Taltidning.

http://www.twitter.com/sormlandstaltid är Twitteradressen.