Läns-och Riksnytt nr 1 med decenniekrönika

Bilder föreställer ett ansikte med sex ögon.

På webbplatsen www.lansochriksnytt.se finns årets första nummer av taltidningen Läns-och Riksnytt.
Lyssna direkt på nätet eller ladda ner tidningen i flera olika format.
Läns-och Riksnytt ges ut av SRF Stockholms och Gotlands län och finansieras av Stockholms läns landsting.
Läns-och Riksnytt vänder sig till synskadade bosatta i Stockholms län.
För prenumeration på DAISY-CD: lansnytt@algonet.se
Ur innehållet i nr 1:
Den 29 januari öppnar Liljevalchs vårsalong. 
Iris Hantverk fick stöd för ännu ett år.