Synskadad dansbandsmusiker i Panorama

Delar av årets sista Reportagetidningen Panorama för synskadade finns nu på nätet. Där finns ljudfiler och bilder med beskrivande texter.
Beställ gärna ett gratis provnummer på Daisy-CD. Mejla: panorama@srf.nu
Panorama ges ut av Synskadades Riksförbund med uppgift att i ord beskriva personer, ”snackisar” och trender för synskadade.
Ur innehållet i nummer 10:
På lördag avgörs SVT:s Dansbandskampen. Ett av de tävlande banden Blender har en synskadad medlem, Rikard André från Lidköping.
Rapportankaret Lisbeth Åkerman är årets julvärd i SVT.
Årets julklapp tippas bli en spikmatta – så ser den ut.
http://www.srf.nu/Vara-tidningar/Panorama/Arkiv/Arkiv-2009/Panorama-nr-10-2009/