Succé för Öppet hus på Skånes Taltidning

Mikael Linse från Höllviken informeras om brännarrobotarna av Skånes Taltidnings Mohammad Jahanfard.Runt 40 personer gick på guidade turer i lokalerna, umgicks över kaffe och kakor, kände på de taktila konstverken och gissade längden på ett snöre när Skånes Taltidning bjöd in till Öppet hus  i slutet av mars.  – Jag har varit här förr, och kan än en gång konstatera vilket enormt arbete det är att göra en tidning. Det är så mycket som ska klaffa och så ska man räkna tider hela tiden så att reportage och intervjuer får plats på en skiva, sa Lena Falck, trogen läsare och medlem i Skånes Taltidnings redaktionskommitté. – Jag har blivit mer och mer beroende av tidningen, i synnerhet efter det stora debaclet, då vi var nära att förlora den, sa Barbro Jansson, en annan av besökarna. Cd-brännar-robotarna och ljudbordet intresserade många av besökarna. Alla var överens om att det var spännande och roligt att få ansikten på de välbekanta rösterna från skivorna.

    Birgitta Fredén, Skånes Taltidning

Sörmlands Taltidning har bytt organisation (fast ändå inte)

Bild på redaktionsskylten hos Sörmlands TaltidningFrån och med den 1 januari tillhör Länsbibliotek Sörmland som producerar Sörmlands Taltidning och kommunala taltidningar för Eskilstuna, Strängnäs och Nyköpings kommun Landstinget Sörmlands förvaltning för Kultur och utbildning.

Sörmlands Taltidning har även tidigare haft landstinget som huvudman men har organisatoriskt tillhört Eskilstuna kommun som landstinget köpt tjänsten av.

Övergången innebär inga egentliga förändringar förutom att det är nya e-postadresser och telefonnummer att hålla reda på.

E-post: taltidning(a)dll.se

Telefon till redaktionen: 016 – 16 69 05 eller 16 69 07 samt till teknik och distribution 016 – 16 69 06.

Webbplatsen eskilstuna.se/taltidningar finns kvar fram till slutet på maj då en ny webbplats förhoppningsvis kan lanseras.

Sörmlands Taltidning utnyttjar sociala medier

Från och med den 27 januari finns Sörmlands Taltidning på både Facebook och Twitter. Detta är ett led i taltidningens strategi för att hitta nya läsare och för att sprida kunskap om taltidningen till en bredare allmänhet.

– Genom att finnas på sociala medier som Facebook och Twitter hoppas vi att fler ska upptäcka Sörmlands Taltidning som har en viktig uppgift att fylla för synskadade och andra läshandikappade i Sörmland. En taltidning ökar delaktigheten i samhället, bryter isolering och förbättrar därmed också hälsan, säger Magnus Tannergren som är en av två redaktörer på Sörmlands Taltidning.

Sörmlands Taltidning har funnits sedan 1964 och ges ut på Daisy och cd till synskadade och läshandikappade. Den innehåller beskrivande reportage, samhällsinformation och annan tilläggsinformation som gör livet för den som inte ser lättare att leva.

Har du ett konto på Facebook är det bara att söka efter Sörmlands Taltidning.

http://www.twitter.com/sormlandstaltid är Twitteradressen.

De här är TTF:s förtroendevalda

Lars Bred från taltidningen Tal i Väst är ny styrelseledamot i Taltidningsproducenternas förening. Det beslutade årsmötet vid rikstaltidningskonferensen i Linköping den 26 november 2009.

Mats Sundling, Skånes Taltidning, omvaldes som ordförande.

Fortsätter i styrelsen gör också vice ordförande Katarina Möller, Karlskrona Taltidning, sekreteraren Dan Lindahl från Rox reportage samt kassören Johan Rosengren vid Läns- och Riksnytt.

Suppleanter i styrelsen är: Philip Husberg från Jönköpings Läns Taltidning och Thommy Bernquist från På tal om Gotland som valdes på nytt. Anette Strandkvist från Taltidningen Västernorrland, Elisabeth Andersson från På tal om Stockholm och Lena Manneby från Jämtlands Taltidning är samtliga nyval.

Valberedningen har två nya namn: Johan Lunner från Taltidningar i Västmanland samt Birgitta Fredén, Skånes Taltidning. Åsa Nilsson från Läns- och Riksnytt valdes om och är sammankallande.

Ny föreningsrevisor är David Lüning från Sörmlands Taltidning. Inger Widell fortsätter som ekonomisk revisor.

Taltidningsredaktörer siktas i Linköping

Är det svårare än vanligt att få tag på redaktören på din taltidning? Finns ingen tekniker heller på plats ? Det kan bero på att han eller hon, eller bägge, är i Linköping. Där hålls 25-27 november en taltidningskonferens, som lockar de flesta i branschen. Under de dagarna får de bland annat lära sig att tala bättre av inkallade röstproffs, fånga lyssnaröron av reporterveteraner och åstadkomma vettigt ljud i tidningen av studioproffs.  Så redan nästa vecka kan  din taltidning vara ännu bättre!

Arrangerar gör Taltidningsproducenternas förening, som vill passa på att tacka de som gjort alltsammans möjligt:

Det gäller framförallt L´Occitane, kroppsvårdsmärket som är synskadevänligare än de flesta, samt Östsam och ljudexperterna Audio To Me och Engströms. Dessutom har  Östsvenska turistrådet, Linköpings kommun och stadsbibliotek och Länsbiblioteket i Östergötland varit till stor hjälp, liksom ljudboksförlagen Piratförlaget, Storyside, Alfabeta Audio, Earbooks, Norstedts och HörOpp. Och förstås Östgöta Taltidning, som är arrangören på plats.

Borlänge kommuns taltidning Utblick har upphört

Finansutskottet i Borlänge kommun beslutade den 10 mars 2009 att taltidningsverksamheten skulle upphöra från den 1 januari 2010. Skälet anges vara att taltidningen, som en verksamhet av flera, tas bort för att anpassa kommunstyrelsens budget 2010 i en tid då pengarna inte räcker till befintlig verksamhet.
I en tid då de allra flesta myndigheter och och organistationer gör sitt bästa för att bli tillgängliga inför 2010, då samhället enl EU-direktiv ska vara anpassat för funktionshindrade, väljer Borlänge kommun och landstinget i Dalarna att gå åt andra hållet.

En utredning pågår om hur samhällsinformation till läshandikappade ska lösas för framtiden.

Vem älskar en taltidningsjournalist?

Under tre dagar (21-23 november) samlas cirka 40 journalister och redaktörer i Karlskrona för sin årliga konferens i TTF:s, Taltidningsproducenters förenings, regi för att vidareutbilda sig och diskutera hur vi som taltidningsredaktioner ska överleva. För vår existens som media är ständigt ifrågasatt.

Taltidningsjournalistik är en liten men viktig del av medielandskapet. Vi som arbetar med taltidningar ger synskadade och läshandikappade personer tillgång till informationssamhället på ett sätt som få andra kan. Vi bevakar målgruppens särskilda intresseområden och vi ger den möjlighet att medverka i det demokratiska samhällslivet.

Taltidningens vikigaste uppgift är att ge synskadade och läshandikappade en möjlighet att ta del av det som vi andra tar för självklart eftersom vi enkelt kan läsa oss till information och kunskap. Taltidningarna i landet är till största del finansierade av offentliga medel från kommuner och landsting som en service åt medborgarna. Taltidningsjournalistens arbete är oerhört viktigt för tusentals människor runt om i Sverige!

Men under senare år har det blåst snåla vindar i taltidningssfären. Allt fler kommuner och landsting ifrågasätter om de ska ha taltidningar i sin verksamhet. Några exempel bara i år är Skåne och nu senast i Dalarna. Den allmänna trenden är att all samhällsinformation ska finnas på Internet vilket i sig naturligtvis är en god tanke. Ett flertal landsting och regioner har till exempel lagt förslag på att taltidningen skulle ingå i informationsavdelningar och liknande och arbeta mer med att göra informationen tillgänglig på nätet än med ett journalistiskt arbete. Men vad man lätt glömmer att IT-vanan hos en stor andel synskadade som ofta är äldre och mycket äldre personer är liten. Och även som seende är det svårt att hitta den information man söker på nätet.

Enligt beslut av Sveriges riksdag så ska samhället år 2010 vara anpassat för alla. Att då besluta om att lägga ner eller på andra sätt ta bort taltidningsredaktioner som fyller en sådan viktig uppgift som att hålla framförallt synskadade informerade om vad som händer i samhället ser vi inom Taltidningsproducenternas Förening som ett steg tillbaka från uppfyllandet av detta mål.

När nedläggningshoten från besparingsivriga och många gånger okunniga politiker tornar upp sig så står ofta taltidningsjournalisterna ganska ensamma. Det hörs sällan någonting från till exempel Journallistförbundet, DIK eller annat fackligt håll. Det stöd som finns kommer ofta från läsarnas intresseorganisationer och från oss i TTF som skickar skrivelser och protesterar på andra sätt. Men förutom det så står taltidningarnas journalister och redaktörer ganska ensamma.

Taltidningen är ett viktigt media för många. Och taltidningsjournalisten är en viktig länk för en utsatt grupp människor. Det får vi dagligen bevis för genom kontakten med våra läsare. Vi tänker fortsätta att kämpa för taltidningarnas överlevnad. Frågan är vem som står på våran sida? Vem älskar egentligen en taltidningsjournalist?

Magnus Gustafsson
Ordförande i Sveriges taltidningsproducenters förening (2007)

Talpilen i Dalarna läggs ner

Öppet brev till Landstinget Dalarnas styrelse:

 

Det är med stor förvåning och oro vi får veta att landstingsstyrelsen i Dalarna tänker lägga ner taltidningen Talpilen vid sitt nästa möte.

Hur har Landstinget Dalarna tänkt att synskadade och personer med skriv – och lässvårigheter i framtiden ska kunna ta del av viktig samhällsinformation?

I taltidningen hittar man förutom samhällsinformation annan viktig information om vilka klädtrender som gäller, affärer som stängs och öppnas, information om gatubilden med mera. Tillsynes trivial information som seende översköljs med och tar för givet men som synskadade inte får möjlighet att ta del av på grund av sitt handikapp. Taltidningen är ett hjälpmedel för synskadade för att kunna delta i samhällslivet och i förlängningen i ett demokratiskt samhälle.

Enligt beslut av Sveriges riksdag så ska samhället år 2010 vara anpassat för alla. Att då besluta om att lägga ner Talpilen som fyller en sådan viktig uppgift som att hålla framförallt synskadade informerade om vad som händer i samhället ser vi inom Taltidningsproducenternas Förening som ett steg tillbaka från uppfyllandet av detta mål. En stor del av de synskadade är idag äldre och ofta mycket äldre och har i regel ingen tillgång till Internet eller ens erfarenhet av hur man använder en dator som till stor del förväntas vara den primära källan för samhällsinformation i dessa dagar.

Skulle beslutet verkställas så riskerar denna grupp att stängas ute från samhällslivet.

Taltidningsproducenternas Förening, som är en yrkesförening för anställda på kommun- och länstaltidningar över hela landet, hoppas att ni vid närmare eftertanke kommer fram till att Dalarnas landsting har ett ansvar för att alla ska kunna delta i ett demokratiskt samhällsliv och omprövar förslaget att lägga ner taltidningen Talpilen.

Magnus Gustafsson
Ordförande Taltidningsproducenternas förening i Sverige

Skånes Taltidning utvecklar trots nedläggningshot

Trots hot om nedläggning lägger Skånes Taltidning i en högre växel och gasar på. Nu tar man steget ut i cyberrymden helt och hållet: hela tidningen finns på nätet, på adressen www.skanestaltidning.se.

“Vi har förstås haft en hemsida i några år nu, men hittills har vi bara lagt ut två-tre inslag per vecka som aptitretare, säger chefredaktör Birgitta Fredén.

Kassetten Skånes Taltidning kommer ut varje fredag, medan nätversionen kommer en dag före.

På nätet är det också möjligt att ladda ner sina favoritinslag. Den färska tidningen når man enkelt på första sidan, där det också finns plats för sena nyheter som tillkommit efter veckans manusstopp. Under premiärveckan kunde tidningen till exempel snabbt bjuda på utvecklingen i goalboll-EM där Sverige deltog med både herr- och damlag.

Hemsidan har också ett fylligt arkiv, med löpsedlar och utvalda reportage tillbaka till september 2004. Nu utökas arkivet förstås med de kompletta tidningarna efterhand.

Skånes Taltidning har som en av få taltidningar kvar utgivning på kassettband, mycket på grund av ständiga sparkrav och utredningar om tidningens framtid, som bromsar större investeringar i klass med en cd-kopieringsmaskin. För närvarande ligger ärendet om Skånes Taltidnings framtid på bordet hos huvudmannen Region Skånes styrelse. Beslut om nedläggning eller inte väntas under våren.

Skånes Taltidning nedläggningshotat

Skånes Taltidning passar inte in i Region Skånes nya kommunikationsstrategi.
Regionens informationsdirektör meddelande detta till redaktionen tisdagen den 13 mars och till den grupp som jobbar med regionens framtida information till personer med funktionshinder dagen efter.
Anledningen sägs vara att taltidningen vänder sig till en grupp och väljer sedan ut information speciellt anpassad för denna grupp.
Taltidningen särbehandlar på detta sätt de synskadade anser region Skåne.
Enligt den nya kommunikationsstrategin ska istället alla fritt kunna välja vilken information man vill ha bland det som regionens kommunikatörer valt ut som passande. D v s det ska finnas en sida på nätet med uppläsning, teckentolkning och lättläst.

SRF Skåne kommer att erbjudas ta över driften i ett år under en så kallad övergångsperiod med ekonomiskt stöd från Region Skåne. Vad som händer därefter är oklart i nuläget.